Hillegom Oosteinderpolder

 

 

 

Overzichtskaartje Oosteinderpolder en Vosse- en Weerlanerpolder. De paars ingekleurde percelen betreffen eigendom Bever Holding. 

Locatie: Hillegom  
Adres: Oosteinderlaan  
Kadastrale gegevens:  meerdere nummers  
Kadastraal oppervlak: 36 hectare 97 are 46 centaire  
Status: Gras- en cultuurland  
Programma: nader te bepalen