Noordwijk


De belangrijkste locaties in de portefeuille van Bever Holding zijn gelegen in Noordwijk aan Zee, van oudsher een badplaats met allure.

Aan de Koningin Wilhelminaboulevard bevinden zich een tweetal locaties het zgn. “Gat van Palace” en het Vuurtorenplein. Het “Gat van Palace”dankt zijn naam aan het bekende Palace hotel dat op deze plaats heeft gestaan. Aansluitend aan het “Gat van Palace”ligt de locatie voor het bouwplan “Esplanade”. Aan de noordkant van de Koningin Wilhelminaboulevard ligt het Vuurtorenplein met daarnaast vrijwel direct aan zee de bouwgrond in de Zeereep, waar voorheen naast villabouw ook het hotel “Zinger”gevestigd was. Aan de overkant van de Zeereep ligt het perceel Bosweg 6, even verderop aan zee de villa Zeereep 11 en, meest noordelijk gelegen de voormalige manege Meeuwenoord.

Met het oog op de verplaatsing van de Noordwijkse Reddingsbrigade is er bouwvergunning verleend voor een nieuw verenigingsgebouw aan de Schoolstraat 40a.

De presentatie van een nieuw Masterplan voor Noordwijk, tot stand gekomen onder regie van Bever Holding en Arcas Groep uit Knokke-Heist, zorgde voor een omwenteling in de kijk op de bestaande architectuur in Noordwijk. Hetgeen lang geleden in Noordwijk als typische kustarchitectuur gebouwd werd is grotendeels verdwenen en vaak vervangen door bouwblokken met platte daken. In het Masterplan wordt ondermeer het belang beschreven van samenhang in architectuur en de mogelijkheden om in de stijl van de “kustarchitectuur”van weleer Noordwijk opnieuw haar allure terug te geven. De impact van dit Masterplan was enorm en zodanig dat de boodschap voor veel mensen te verstrekkende gevolgen leek te hebben.


Diverse opvolgende nota’s welke onder auspiciën van de gemeente Noordwijk zijn verschenen hebben echter allen gemeen dat gebruik gemaakt is van elementen en de visie zoals opgesteld in het Masterplan, waarmede zijn grote waarde voor Noordwijk, zij het indirect, is onderschreven.

In het “Beeldkwaliteitplan” van 2005, opgesteld door Soeters van Eldonk Ponec Architecten wordt tot in detail beschreven hoe de architectonische stijlomslag voor de badplaats gemaakt kan worden.