Persberichten

Persbericht 1e halfjaar 2009

donderdag, 27 augustus 2009

N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2009 een negatief resultaat na belastingen behaald van € 918.000,--. Tegen geringe opbrengsten uit vastgoed

(€ 3.000,--) stonden netto financieringslasten van € 761.000,-- en overige lasten

van € 545.000,--. Afgezien van een tweetal verkopen van projecten tegen boek-

waarde vonden er geen mutaties plaats in de vastgoedportefeuille. Het eigen

Vermogen van Bever Holding bedroeg per 30 juni 2009 ca. € 85,7 miljoen bij een

balanstotaal van ca. € 152,3 miljoen.

Mutatie in de Raad van Commissarissen

De heer E.A. van den Brandhof heeft te kennen gegeven dat hij terug wil treden als commissaris van de vennootschap. Als aandeelhouder van de vennootschap verwacht hij een bijdrage te kunnen leveren aan de groei van de onderneming en hij wenst daarbij niet gebonden te zijn in de functie van commissaris. De heer van de Brandhof heeft geen intentie zijn aandelenbelang in Bever Holding binnen afzienbare tijd te verkopen.

Na het vertrek van de heer Van den Brandhof bestaat de Raad van Commissarissen uit twee personen, de heer W. Simon (voorzitter) en de heer P.C. van Keulen.

Download persbericht_27_augustus_2009_1e_halfjaar_2009.pdf

Terug