Persberichten

Tussentijdse verslaglegging, mei 2009

maandag, 18 mei 2009

Bever Holding, update eerste vier maanden 2009

 

·        Twee objecten verkocht in Nederland

·        Verkoop voorzien van meerdere objecten in België

 

De vastgoedmarkt is in de eerste maanden van 2009 verder verslechterd.  Het aantal transacties in de woningmarkt is in het eerste kwartaal van dit jaar dramatisch gedaald met maar liefst 33,6% ten opzichte van 2008.  Met name in de markt voor nieuwbouw woningen zien we een aanzienlijke vertraging. De algemene verwachtingen voor de productie van de bouw is door het Economisch Instituut van de Bouwnijverheid (EIB) neerwaarts bijgesteld. Het EIB verwacht een daling van 15% in de komende twee jaar.

 

Als gevolg van de verslechterde marktsituatie heeft de directie van Bever Holding reeds in 2008 haar beleid aangepast. Er is besloten om een aantal kleinere objecten af te stoten om de liquiditeitspositie te verbeteren en zich te richten op de grotere ontwikkelingsprojecten, onder meer in Noordwijk.  Deze strategie heeft er toe geleid dat in het eerste kwartaal een tweetal objecten zijn verkocht, waarbij een opbrengst gerealiseerd is van ca. EUR 1,5 miljoen. Daarnaast wordt voorzien in de verkoop van meerdere  objecten, met name gelegen in België. Voorts is Bever Holding in overleg met financiers om te komen tot verlenging van haar leningen, die voor een belangrijk deel aflopen medio van dit jaar.

 

Ten aanzien van de voortgang van lopende projecten zijn in Noordwijk de bouwactiviteiten van project Esplanade (tijdelijk) opgeschort als gevolg van een hernieuwde bezwaar-procedure van omwonenden. Voor de planvorming van de overige objecten in Noordwijk vindt thans constructief overleg plaats met het gemeentebestuur van Noordwijk.

In Knokke is de verkoop gestart van 8 grote vrijstaande villa’s in het project “Domein Reygersvliet”.

 

Vooruitzichten voor 2009

Zoals verwacht bedragen de totale lasten uit operationele activiteiten over de eerste 4 maanden van 2009 ca. € 1 miljoen. De vooruitzichten voor geheel 2009 zijn nog onzeker, mede als gevolg van geplande verkopen,  waardoor het onmogelijk is om een raming te geven over de ontwikkelingen van het resultaat over 2009.

 

Wassenaar, 18 mei 2009

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

De heer A.M. van Eerden,  (070) 5121810,  info@beverholding.nl

Download trading_update_mei_2009.pdf

Terug