Persberichten

Goedkeuring fusie

donderdag, 20 december 2007

Tijdens de bijzondere vergadering van aandeelhouders van N.V. Bever Holding is de juridische fusie, zoals eerder aangekondigd in het persbericht van 15 november 2007,  goedgekeurd.

Als gevolg van de juridische fusie zullen ruim 13,8 miljoen nieuwe aandelen Bever Holding uitgegeven worden tegen een uitgiftekoers van € 6,18 en is de verwerving van de vastgoedportefeuille een feit. In het kader hiervan is tevens een voorstel tot het wijzigen van de statuten goedgekeurd.

Bever Holding zal na de fusie genoteerd blijven op de effectenbeurs van NYSE Euronext (Holding) N.V. In het eerste kwartaal 2008 zal een aanvraag ingediend worden voor toelating tot de notering aan Euronext van de in het kader van deze transactie toe te kennen gewone aandelen.

N.V. Bever Holding

Download persbericht_20_dec_2007.pdf

Terug