Persberichten

Overname vastgoedportefeuille

donderdag, 15 november 2007

Persbericht

 

 

Overname vastgoedportefeuille door N.V. Bever Holding

Voorschoten, 15 november 2007

De directie van N.V. Bever Holding (Bever Holding) heeft, onder goedkeuring van haar raad van commissarissen, op 15 november 2007 besloten de eerder aangekondigde overname van de vastgoedportefeuille van Bonavella Holding B.V. (Bonavella Holding) te formaliseren door middel van een juridische fusie. Dit houdt in dat Bever Holding als verkrijgende vennootschap het gehele vermogen van Bonavella Holding onder algemene titel zal verkrijgen. Bij gelegenheid hiervan zullen 13.812.199 nieuwe gewone aandelen op naam in het kapitaal van Bever Holding met een nominale waarde van EUR 1,15 worden uitgegeven aan de aandeelhouders van Bonavella Holding. Bever Holding zal na de fusie genoteerd blijven op de effectenbeurs van NYSE Euronext (Holding) N.V. De aanvraag voor toelating tot de notering aan Euronext van de in het kader van deze transactie toe te kennen gewone aandelen zal niet later worden gedaan dan 90 dagen na toekenning van die aandelen. Op 20 december 2007 zal een vergadering van aandeelhouders worden gehouden. Ten tijde van de toelating tot de notering zal ook een prospectus verkrijgbaar worden gesteld door Bever Holding.  

N.V. Bever Holding

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

De heer A.M. van Eerden

(071 5601040)

Download microsoft_word_-_persbericht_inz_fusie.pdf

Terug