Persberichten

Bestuurswisseling N.V. Bever Holding

woensdag, 14 februari 2007

In de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Bever Holding van 6 februari 2007 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.

De heer E.A. van den Brandhof is teruggetreden als directeur en zijn plaats is ingenomen door de heren A.A.M. van den Ingh en A. van Eerden.

De heer E.A. van den Brandhof is toegetreden tot de Raad van Commissarissen die tevens uitgebreid is middels de benoeming van de heer P.C. van Keulen.

Met de invulling van het nieuwe bestuur wordt een aanvang genomen met de eerder aangekondigde vastgoedactiviteiten bij persbericht d.d. 12 januari 2007.

Terug